Типи очисних споруд

У зв’язку з тим, що обсяги водоспоживання безперервно ростуть, а підземні водні джерела є обмеженими, нестачу води заповнюють за рахунок поверхневих водойм.

Якість питної води повинна відповідати високим вимогам стандарту. А від якості води, яка використовується в промислових цілях, залежить нормальна і стабільна робота пристроїв і устаткування. Тому і ця вода повинна бути добре очищена, і відповідати стандартам.

Але в більшості випадків, якість води є низьким, а проблема очищення води сьогодні має велику актуальність .

Підвищити якість очищення стічних вод, які потім планується застосовувати для пиття і в господарських цілях, можна за допомогою застосування спеціальних способів їх очищення. Для цього споруджуються очисні комплекси, які потім об’єднуються в водоочисні станції.

Але слід приділяти увагу проблемі очищення не тільки тієї води, яка потім буде вживатися в їжу. Будь-які стічні води, пройшовши певні етапи очищення, скидаються у водойми або на рельєф. І якщо вони містять шкідливі домішки, і їх концентрація вище допустимих значень, то наноситься серйозний удар станом навколишнього середовища. Тому всі заходи з охорони водойм, річок і природи в цілому починаються з підвищення якості очищення стоків. Спеціальні споруди, які служать для очищення стоків, окрім своєї основної функції також дозволяють добути з стоків корисні домішки, які можна використовувати в подальшому, можливо навіть на інших виробництвах.

Ступінь очищення стоків регулюється законодавчими актами, а саме «Правилами охорони поверхневих вод від забруднення стічними водами» і «Основами водного законодавства України».

Усі комплекси очисних споруд можна розділити на водопровідні та каналізаційні. Кожен вид можна розділити ще на підвиди, що відрізняються між собою особливостями будови, складом, а також технологічними процесами очищення.

Водопровідні очисні споруди

Використовувані методи очищення води, а відповідно і склад самих споруд очистки, визначаються якістю вихідної води і вимогам до води, яку потрібно отримати на виході.

Технологія очищення включає процеси освітлення, знебарвлення і знезаражування. Відбувається це за допомогою процесів відстоювання, коагуляції, фільтрації і обробки хлором. У тому випадку, якщо спочатку вода не дуже забруднена, то деякі технологічні процеси пропускаються.

2

Найбільш поширеними способами освітлення і знебарвлення стоків на водопровідних очисних установках є коагуляція, фільтрація і відстоювання. Найчастіше відстоюють воду в горизонтальних відстійниках, а фільтрують їх з використанням різних завантажень або контактних освітлювачів.

Практика будівництва водоочисних споруд в нашій країні показала, що найширше застосування мають ті пристрої, які спроектовані таким чином, що в ролі головних очисних елементів виступають горизонтальні відстійники і швидкі фільтри.

Єдині вимоги до очищеної питної воді зумовлює практично ідентичний склад і структуру споруд. Наведемо приклад. У всі без винятку водоочисні станції (незалежно від їх потужності, продуктивності, типу та інших особливостей) входять такі складові:

 • Реагентні пристрої зі змішувачем;
 • Камери утворення пластівців;
 • Горизонтальні (рідше вертикальні) відстійні камери і освітлювачі;
 • Механічні фільтри;
 • Ємності для очищеної води;
 • Насосні станції;
 • Підсобно -допоміжні, адміністративні та побутові об’єкти.

Каналізаційні очисні споруди

Очисні каналізаційні споруди мають складну інженерну структуру, як і водопровідні системи очищення. На таких спорудах стоки проходять етапи механічної, біохімічної (її ще називають біологічною ) і хімічного очищення.

Механічне очищення стоків дозволяє відокремити зважені речовини, а також грубі домішки за допомогою проціджування, фільтрування та відстоювання. На деяких об’єктах очищення механічне очищення є завершальною стадією процесу. Але найчастіше вона є лише підготовчою стадією для біохімічної очистки.

Механічна складова комплексу з очищення стоків складається з таких елементів:

 • Грати, що затримують великі домішки мінерального і органічного походження;
 • Пісколовки, які дозволяють відокремити важкі механічні домішки (як правило, це пісок);
 • Відстійники для відділення зважених часток (найчастіше органічного походження);
 • Хлораторні пристрої з контактними ємностями, де освітлена стічна вода знезаражується під впливом хлору.

Такі стоки після дезінфекції можуть бути скинуті у водойму .

На відміну від механічного очищення, при хімічному способі очищення перед відстійниками встановлюють змішувачі та реагентні установки. Таким чином стічні води після того як пройдуть решітку і песколовку надходять в змішувач, де до них додається спеціальний реагент для коагулирования. А потім суміш відправляється на відстійник для освітлювання. Після відстійника вода випускається або у водойму, або на подальший етап очищення, де відбувається додаткове освітлювання, а потім вони випускаються у водойму.

Біохімічний метод очищення стоків часто проводиться на таких спорудах: поля фільтрації, аеротенках або в біофільтрах.

На полях фільтрації стоки після проходження етапу очищення в гратах і песколовках, надходять у відстійники для освітлення і дегельмінтизації. Потім вони слідують на поля зрошення або фільтрації, і після цього вони скидаються у водоймище.

При очищенні в біофільтрах стоки проходять етапи механічного очищення, а потім піддаються примусовій аерації. Далі стоки , що містять кисень, надходять до споруд біофільтрів, а після нього направляються у вторинний відстійник, де осідають виносяться з біофільтра зважені речовини. Після цього очищені стоки проходять дезінфекцію, і скидаються у водойму.

Очищення стоків в аеротенках проходить такі етапи: грати, пісколовки, примусова аерація, відстоювання. Потім попередньо очищені стоки надходять в аеротенк, а потім у вторинні відстійники. Закінчується цей спосіб очищення так само, як і попередній – процедурою дезінфекції, після чого стоки можуть бути скинуті у водойму.

Залишити коментар